176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Благодарност!!!

 

До  Нестле България АД

Уважаеми госпожи и господа,

Изразяваме сърдечната си благодарност за Вашето щедро дарение.

Желаем Ви здраве и нови успехи.

                                      От училищната общност на 176 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

                                       с.Негован