176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Важно! Прием първи клас

Информирам Ви, че за учебната 2021/2022 година Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища през Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ), надградена с модул за прием в първи клас.

За улеснение на родителите, новият модул включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси, са очертани полигоните на прилежащите и граничните прилежащи райони на общинските училища.