176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ
ОТ 28.01.2019г ДО 04.02.2019г

МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ
НА 05.02.2019г

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ НА 06.02.2019г

Работно време в дните на ваканциите
от 9:00 ч до 13:00 ч