176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Поради обявеното извънредно положение в страната от 16 март 2020 г. в 176 ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий“ въвежда обучение в дистанционна електронна среда. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание на часовете за втория учебен срок и дневния режим на училището. Учителите ще използват приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници, образователни ресурси и други, за които Вие ще бъдете своевременно информирани. Всеки класен ръководител и учител по учебен предмет ще Ви предостави необходимата допълнителна информация, като използва всички възможни средства за дистанционен контакт с Вас.

              Моля, всеки един от Вас да даде съгласието си в групата на паралелката да бъде до детето си във времето, в което то получава материалите от учителя и работи дистанционно с ученика.

              Уважаеми родители,  този тежък  момент е изпитание на волята и  твърдостта в отстояване на правилата, които всеки родител следва да въведе за своето дете. Вярвам във Вашата зрялост и мъдрост  да  опазите най-ценното – живота на хората, които обичаме.

Бъдете здрави и се пазете!

С уважение

НИКОЛАЙ РАДУЛОВ

Директор на 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“