176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Възобновяване на присъствено обучение. Организация на учебния процес.

 

Указание за организацията на учебния процес на 06.12.2021г./понеделник/

 В резултат на проведено допитване, потвърдено с декларации на родителите, в 176. училище са налице необходимите условия за преминаване към присъствена форма на обучение за учениците от II, III, V, VІ, VІІ клас, считано от 06.12.2021г./понеделник/.

Учебният ден ще протича съгласно разпоредбите на МОН и МЗ за работа в условията на извънредната епидемична обстановка.

1.В деня на изследване/понеделник/ дневният режим се променя чрез промяна на началото на учебния ден –в 7.30 ч. учениците следва да бъдат в училище, за да се осигури време за изследване – 30мин. Не се променя графикът на учебните часове.

2.Изследването се извършва в класните стаи, след което следва дезинфекция и проветряване на помещението и лична хигиена на ученика. Това налага навременно явяване и експедитивност.

3.Спазват се стриктно действащите вече противоепидемични мерки- измерване на телесна температура и дезинфекция на входа на училището, физическа дистанция, задължително носене на маски за учениците от V, VІ, VІІ / съгласно действаща към момента заповед на МЗ по време на целия престой в училище, без момента на тестването, във физкултурния салон и на двора на училището, еднопосочно движение по коридорите, ползване на определените санитарни помещения и съответните за всяка паралелка зони в училищния двор.

4. В случай на положителен тест ученикът се изолира, а родителят се известява по начин, щадящ детската психика. Родителят получава необходимата инструкция за последващи действия.

5.Учениците, които остават на ОРЕС, ще се обучават синхронно.

6.Училищният бус ще се движи по установения график. Пътуващите ученици ще бъдат изследвани след пристигането им.