176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

График за провеждане на външното оценяване

4444

Дати за провеждане на външното оценяване за 4 и 7 клас за учебната 2016/2017 година:

IV клас

Български език и литература – 10 май 2017г.
Математика – 12 май 2017г.
Човекът и природата – 15 май 2017г.
Човекът и обществото – 16 май 2017г.

VII клас

Български език и литература – 19 май 2017г.
Математика – 22 май 2017г.
Чужди езици – 29 май 2017г.