176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

График за трето класиране в първи клас

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране
18 юни – до 18 часа- обновяване на списъците на приетите ученици на трето класиране
19 – 20 юни – до 12 часа – записване на ученици, приети на трето класиране
20 юни – до 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране