176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Дати за провеждане на НВО за учебна 2017/2018 г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017/2018 Г.

Български език и литература – 10 май 2018 г.

Математика – 14 май 2018 г.

Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,

Човекът и природата – 17 май 2018 г.

 

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2017/2018 година

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Математика – 23 май 2018 г.

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година