176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30

Заповед РД-01-220 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването