176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

„Наркотиците-път за никъде“

На 12.04.2016 г., в 176 ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“, се проведе първата лекция на тема „Наркотиците-път за никъде“ по проект „ФамилиАда“ на район Нови Искър с подкрепата на 2 РПУ гр. София.

На нея присъстваха зам.-началник на 2 РПУ, г-н Пламен Петров, г-н Илия Димов -Началник на полицейски участък Нови Искър, инспектор ДПС Димитър Наков и г-жа Анна Георгиева – секретар на МКБППМН.

Лекцията премина с голям интерес от страна на децата, които се запознаха с различните видове наркотични и упойващи вещества и осъзнаха сериозността от употребата им.
12467578910