176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Празник на буквите на 1 клас с класен ръководител г-жа Валя Гетова

На 28 мaрт 2018 г. от 15.00 ч. в 176 Обединено училище се проведе тържество  нa 1 клас.  С него те отбелязаха, че могат да четат и пишат на родния си език. Учителките г-жа Вaля Гетовa и г-жа Пролеткa Николевa поздравиха своите възпитаници и им обещаха, че ще продължат да са заедно по пътя на овладяване на науката.                                         Всички първокласници получиха грамоти и книжки.