Прием в 1 клас

1-klas

Уважаеми родители,

Във връзка с изискванията на чл.43, ал.1 от наредба №10 от 01.09.2016г. на  МОН и писмо изх.№СОА16-BK08-18436/12.12.2016г. на доц. Д-р Тодор Чобанов – заместник кмет на Столична Община, относно определяне на обхвата на района по училища за предстоящият прием на ученици в 1 ви клас за учебната 2017 / 2018г.

176 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ приема ученици с адресна регистрация   с. Негован.

grafik 001 kriterii 1 001kriterii 2 001