176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Проектът „Thinking about future“

Проектът „Thinking about future “ , в който участва нашето училище по програма “ Еразъм + „, днес осъществи онлайн конференция с всички свои партньори. С огромно желание децата взеха участие и се представиха отлично. Демонстрираха не само своите знания по английски език, но и отлична компютърна грамотност . Свързаха се чрез Google meet със свои връстници от партниращите страни и се почувстваха горди, че представят своята родина.
Вдъхновяваща конференция „Бъдещето е тук“ е още една идея за развитие на толерантност.
Лекторите говориха за това, което прави живота им по-интересен и по-богат. Различните възгледи за живота ни обединяват, а не разделят. Различните идеи за начина на живот се допълваха, а не се дразнеха.
Имаме различен жизнен опит и различни житейски философии. Но способността да се слушате, чувате и разбирате е най-добрият начин да станете по-добри и по-толерантни.