176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Проект по програма „Еразъм+“ реализиран за периода 10-15.10.2021г.

Уважаеми читатели,

В настоящата публикация, ще имате възможност да видите снимков материал от проект „Еразъм+“ 10-15.10.21г. 

Проектите „Еразъм+“ по своята същност акцентуват върху: образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Участници в проект „Еразъм+“ на тема „Толерантност“ от 176 ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ за пътуване до Словакия за периода 10-15.10.2021г. 

Учители:

Димитринка Тодорова

Катя Трайкова

 

Ученици: 

Карина Лозанова

Мария Магдалена Тодоринчева

Андрея Тотева

Пътуването протече по следния начин:

Първите два дни проведохме различни дейности с екипна работа в училище. Присъстваха учениците от всички държави – участнички в проекта. Запознахме се с работата на различните класове в училището. Учениците показаха своите знания по английски език и отношението си по въпроса за толерантността. Останалите два дни пътувахме до Братислава, Словакия и до старинен град в Унгария. В Братислава разгледахме културни забележителности и емблематични сгради за града. В Унгария посетихме замъка на Мария Тереза и направихме пешеходна обиколка край други исторически сгради.