176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Свободни места до утвърдения училищен и държавен план

Свободни места до утвърдения училищен и държавен план-прием:

ПК 4, I клас 1, V клас 5, VIII клас 23