176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Списък на заболявания при деца