176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Стих на талантливата ни ученичка

Представяме ви бъдещата поетеса Александра Славчева. Ето какво разказва тя за себе си:

                В 176 обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ съм вече една година. Ученичка съм в ІV клас. Обичам да пиша стихове. В тях изразявам своите мисли и чувства. Последното ми стихотворение има заглавие „Ваканция“. Посветила съм го на чаканата от всички деца лятна ваканция.

 

                                                      В А К А Н Ц И Я

 

                                        Скоро идва ваканция любима

                                        и на училището казваме „Чао!“

                                        В часа проблеми няма да има,

                                        а само игрите навън.

 

                                        Няма да чуваме как звънецът звъни,

                                        а само гласецът на весели птички

                                        и буйните морски вълни,

                                        жужащи пчели и весели детски игри.

 

                                        Ще тичаме боси по плажа

                                        и свежата земна трева.

                                        Вън на лов за пеперудки

                                        и рибки в кристална вода.

 

                                      Довиждане, училище скъпо!

                                      Ще се чуем пак есента.

                                      Сега е време с усмивки да грейнем

                                       като мънички слънца

 

Александра твори  едва от няколко години. Но стиховете й са много искрени и емоционални.

 

                              Пожелаваме успех на талантливото момиче !