176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Учениците от V, VI и VII клас преминават в дистанционна форма на обучение

По решение на Софийския оперативен щаб и  разпореждане на кмета на град София  учениците от V, VІ и VІІ клас преминават в дистанционна форма на обучение считано от  12.03.2021г./петък/  до 26.03.2021г. вкл. Редовните часове преди обяд и часовете в занималнята ще бъдат по Седмичното разписание и Графика на учебните занятия в присъствена форма на обучение.

Необходимо е днес в края на учебните занятия учениците да вземат със себе си всички учебници, учебни тетрадки и помагала, както и тетрадката за Часа на класа.

Напомням, че и при дистанционната форма на обучение ще се следи стриктно за присъствието на учениците в часовете при спазване на установения регламент за извиняване на отсъствията.

Успешното приключване на учебната година ще зависи от отговорното участие на учениците в учебния процес и показаните резултати.

Обръщаме се с молба към родителите за  съдействие.

С уважение!

Директор: Н. Радулов