176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СПОРТНАТА ЗАЛА КЪМ УЧИЛИЩЕТО ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 Днес: 09.10.2020г. 10.00 ч. комисия в състав:

1. Отец Лазар (Цветан Георгиев) – Председател на настоятелството

2. Николай Радулов – директор 176 ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“

3. Виктория Петкова – ЗАС

4. Веселина Гьошева – технически секретар

5. Илияна Велева – Учител

Отвориха оферти на фирмите кандидатствали за използване на спортната зала към училището за извънкласни дейности.

Въз основа на заповед на директора № 58/09.10.2020г. и в изпълнение на правила  за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища  на територията на Столична община приети с решение №136 от Протокол № 30 от 06.04.2017 г.

1. Вх № 798-1/25.09.2020г. – Детски Баскетболен клуб „КОБИ

2. Вх. № 747/14.09.2020г. – „СКХГ ВИКТОРИЯ“ Художествена гимнастика

3. Вх. № 800/25.09.2020 г. – ФК „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“.

4. Вх. № 798-2/25.09.2020 г. – Сдружение Спортен клуб Щит“ – малка спортна зала

Одобрените фирми, в срок до една седмица да сключат договорите си с училището.

Информацията да се качи на сайта на училището