176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Четвъртокласници получиха подарък от Директора

Винаги има лъч светлина! За добри резултати в учебния процес четвъртокласниците получиха от Директора награда колички. Сами изработиха рампа и организираха състезание в иначе пустите коридори.