176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

12 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА – УЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЯ-ГРАД

Образователният процес в 176. ОУ се възобновява на 12.01.2017 г. /четвъртък/.              9999 Учебните  занятия ще започнат в 8:00 часа.