176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Годишен план и програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Годишен план 2018-2019г

Програма за предоставяне на равни възможности  и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите  групи