176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

В памет на Васил Левски

На 17.02.2012 (петък) се проведе общоучилищно тържество в чест на 139-тата годишнина от обесването на Васил Левски. Учениците от 4ти клас представиха рецитал по стихотворение на Иван Вазов и театрална сценка, пресътворяваща епизоди от живота и дейността на големия български…