176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

СЕНЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАН ДОКАЗА

Не сме славяни, рода сме с италианците Генетично сме най-близо до италианците и гърците, а с руснаци, украинци и белоруси сме съвсем различни. На основата на т.нар. митохондриална ДНК, която предава наследството от майката на децата и на изследване на…