176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Постижения на нашите отбори в районно първенство ученически игри 2015/2016 г.

Футбол Момчетата от 176 ОУ заеха II място.   Шах Момчетата  8 клас на 176 ОУ – I място. Момичета  5 и 7 клас на 176 ОУ –  III място. Тенис на маса  Момичета и момчета 5-8 клас – I…