176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Ученически съвет

На 11.11.2018г. чрез гласуване учениците от всеки клас избраха свои представители за ученическия съвет. Тяхната задача ще бъде обсъждането и решаването на важни въпроси от училищния живот. Изявата на ученическия съвет за тази учебна година започва с интересно предложение.  …