176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Информация за услугите предоставяни от образователните институции

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.…

Благодарност!!!

  До  Нестле България АД Уважаеми госпожи и господа, Изразяваме сърдечната си благодарност за Вашето щедро дарение. Желаем Ви здраве и нови успехи.                                  …