176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,           Поради обявеното извънредно положение в страната от 16 март 2020 г. в 176 ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий“ въвежда обучение в дистанционна електронна среда. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание на часовете за втория…