176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ КЛАС

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа,…

СЪОБЩЕНИЕ!!!

       В периода от 13 април до 16 април, учениците от 176 ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“ ще имат по два астрономически часа от 9:00 до 11:00ч. Няма да има учебен процес, а занимания по интереси.                                                     От ръководството