176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

  АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ I. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19 СА:  1. Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и се…

ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СПОРТНАТА ЗАЛА КЪМ УЧИЛИЩЕТО ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 Днес: 09.10.2020г. 10.00 ч. комисия в състав: 1. Отец Лазар (Цветан Георгиев) – Председател на настоятелството 2. Николай Радулов – директор 176 ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ 3. Виктория Петкова – ЗАС 4. Веселина Гьошева – технически секретар 5.…