176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г

Изх. № РУО1-31991/12.11.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗАПОВЕД №РД 09-3158/11.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА С РАЗПИСАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   Изх. №РУО1-31970/11.11.2020 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-3158/11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката с разписана процедура за…