176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проект по програма „Еразъм+“ реализиран за периода 10-15.10.2021г.

Проект по програма „Еразъм+“ реализиран за периода 10-15.10.2021г.

Уважаеми читатели, В настоящата публикация, ще имате възможност да видите снимков материал от проект „Еразъм+“ 10-15.10.21г.  Проектите „Еразъм+“ по своята същност акцентуват върху: образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Участници в проект „Еразъм+“ на тема „Толерантност“ от 176 ОбУ…

Родителска среща

Родителска среща

Уважаеми родители, Информираме Ви, че на 06.10.2021г. /сряда/, ще се проведе присъствена родителска среща, както следва: 1, 2, 3, 4 класове – 17:30ч.  5, 6, 7 класове – 18:00ч. Във връзка с противоепидемичните мерки,  е желателно присъствието на само един…