176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Без категория

Еразъм+ 05.12.21г

Еразъм + Екипът ни пътува към Естония!  Изпращаме ги с благослов и вяра, че ще представят 176ОбУ на високо ниво!   Успех колеги и мили деца, пазете се и бъдете здрави!

Възобновяване на присъствено обучение. Организация на учебния процес.

  Указание за организацията на учебния процес на 06.12.2021г./понеделник/  В резултат на проведено допитване, потвърдено с декларации на родителите, в 176. училище са налице необходимите условия за преминаване към присъствена форма на обучение за учениците от II, III, V, VІ,…