176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Oт 22.03.2021 до 31.03.2021 учениците минават в електронна среда на обучение

Приложено е заповедта на училището CCF_000712 и линк към заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране обучение от разстояние в електронна среда на учениците от първи до дванадесети клас, във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране обучение от разстояние в електронна среда на учениците от първи до дванадесети клас, във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването