176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Освещаване знамето на училището

На 03.04.2019г. 176 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” от район „Нови Искър“ получи своето ново знаме по повод 140 години от обявяването на София за столица на България. Новото знаме бе връчено на директора, г-н Николай Радулов лично от…

3-ти март-Национален празник на България

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ  В навечерието на най-българския ден в нашата история – 3 март, преподавателят в 176 Обединено училище господин Александър Иванов изнесе вълнуващ урок по българска  история пред 153-мата ученици на училището. Презентирани бяха велики събития, трасиращи пътя на българската…

Информация за услугите предоставяни от образователните институции

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.…

Благодарност!!!

  До  Нестле България АД Уважаеми госпожи и господа, Изразяваме сърдечната си благодарност за Вашето щедро дарение. Желаем Ви здраве и нови успехи.                                  …

До дарителите за Анди

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО     УВАЖАЕМИ ДАРИТЕЛИ, Училищната общност на 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ изразяват своята голяма благодарност за предоставеното от Вас дарение в помощ на Александрина Левентова Пашова. „Една от най–великите тайни на живота е, че единственото,…