Информация за услугите предоставяни от образователните институции

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.…

Благодарност!!!

  До  Нестле България АД Уважаеми госпожи и господа, Изразяваме сърдечната си благодарност за Вашето щедро дарение. Желаем Ви здраве и нови успехи.                                  …

До дарителите за Анди

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО     УВАЖАЕМИ ДАРИТЕЛИ, Училищната общност на 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ изразяват своята голяма благодарност за предоставеното от Вас дарение в помощ на Александрина Левентова Пашова. „Една от най–великите тайни на живота е, че единственото,…

Ученически съвет

На 11.11.2018г. чрез гласуване учениците от всеки клас избраха свои представители за ученическия съвет. Тяхната задача ще бъде обсъждането и решаването на важни въпроси от училищния живот. Изявата на ученическия съвет за тази учебна година започва с интересно предложение.  …

Годишен план и програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Годишен план 2018-2019г Програма за предоставяне на равни възможности  и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите  групи